Home  |   Sale  |   Nieuw  |   Grote Maten  |   Stardress  |   Zwangerschapskleding

HippeMoeders bij je favorieten

Waarom Borstvoeding
Moedermelk is zonder twijfel de beste babyvoeding die er is het is gratis en je hebt het altijd bij je. Bovendien vinden veel moeders het heel bijzonder om hun kind zelf te voeden. maar er zijn natuurlijk ook redenen om voor de fles te kiezen.

Natuurlijk is het je eigen keus om al dan niet te kiezen voor borstvoeding. Maar proberen kan altijd. Begin je er na de bevalling mee, dan kun je kijken of het goed gaat en of je het prettig vindt. Veel vrouwen vinden zelf voeden veel leuker dan ze van tevoren hadden gedacht, misschien is dat bij jou ook het geval. Stoppen kan altijd nog. Misschien weet je in het begin nog niet hoe lang je wilt blijven voeden. Dat maakt niet uit. Sommige mensen beweren dat het niet de moeite waard is om aan borstvoeding te beginnen als je niet van plan bent om er maandenlang mee door te gaan. Dat is onzin: borstvoeding is altijd de moeite waard, al zou je je baby alleen maar in de kraamweek zelf voeden. Je kind krijgt dan in ieder geval de eerste waardevolle voeding, het colostrum, binnen. Colostrum zit vol beschermende stoffen tegen infecties en helpt je kind zijn eerste ontlasting kwijt te raken.

Kies een onderwerp:Effect van Borstvoeding lange termijn

Heb je drie maanden of langer uitsluitend borstvoeding gegeven? Het positieve effect daarvan blijft, ook in het latere leven van je kind.Kies een onderwerp:

Borstvoeding; het beste voor je baby

Lange tijd werd gedacht dat het niet uitmaakte of een baby met moedermelk of met kunstvoeding werd grootgebracht. Met name in de jaren zestig en zeventig groeiden veel kinderen op zonder borstvoeding. In die tijd vonden veel geëmancipeerde moeders dat kinderen niet alleen door hun moeder gevoed moesten worden. En volgens de fabrikanten van kunstvoeding was hun product net zo gezond als borstvoeding. Maar na uitgebreid onderzoek is nu bekend dat moedermelk wel degelijk beter is dan kunstvoeding.


Kies een onderwerp:

Voordelen voor je baby

 • Moedermelk bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen die je baby de eerste zes maanden nodig heeft. En ook daarna is moedermelk nog lang een belangrijke voedingsbron naast het vaste voedsel dat je baby krijgt.
 • De samenstelling van moedermelk is precies op de behoefte van de baby afgestemd. Moedermelk voor een te vroeg geboren baby is anders van samenstelling dan moedermelk voor een voldragen baby. Moedermelk voor een vier maanden oude baby is anders dan moedermelk voor een pasgeborene.
 • Je kind bouwt een goede weerstand op. Moedermelk bevat namelijk levende cellen, antistoffen, waardoor borstgevoede kinderen minder vaak ziek zijn. Ze hebben minder vaak last van oorontsteking, luchtweginfecties, maag- en darmstoornissen en diarree.
 • Moedermelk lijkt te beschermen tegen allergieën, vooral als de baby minimaal zes maanden alleen borstvoeding heeft gehad.
 • Een borstgevoed kind heeft minder kans op chronische aandoeningen zoals diabetes, jeugdkanker, ziekten waarbij het (auto)immuunsysteem een rol speelt (bijvoorbeeld Multiple Sclerosis) en de ziekte van Crohn (darmaandoening).
 • Borstvoeding beschermt tegen het ontstaan van hart- en vaatziekten.
 • Moedermelk lijkt een rol te spelen bij een lagere kans op wiegendood.
 • Tijdens het drinken aan de borst traint je baby zijn gezichtsspieren en kaken. Dit bevordert de ontwikkeling van zijn gezicht en zijn vermogen om duidelijk te spreken.

Kies een onderwerp:
Borstvoeding geven; ook fijn voor jezelf

Voor jou als moeder heeft het geven van borstvoeding ook positieve kanten:
 • Borstvoeding is gratis, veilig, altijd bij de hand, altijd op de juiste temperatuur en kan niet bederven. Je hoeft geen flessen en flessenwarmers mee te sjouwen als je op stap gaat en geen spenen uit te koken.
 • Borstvoeding geven bevordert de hechting tussen jou en je kind. Voor je kind is dat prettig omdat een goede ouderhechting een voorwaarde is voor een gezonde emotionele ontwikkeling. En voor jou zorgt een optimale hechting ervoor dat je je kind goed begrijpt en dus makkelijk aan de behoeften van je kind tegemoet kunt komen.
 • Het proces van ontzwangeren verloopt sneller. De baarmoeder trekt tijdens het zuigen aan de borst snel samen. Daardoor vloei je na de bevalling minder lang.
 • Je kunt eerder op je oude gewicht terugkomen, doordat borstvoeding geven veel energie kost.
 • Hoe langer je voedt, hoe kleiner de kans dat je ooit borstkanker en kanker aan je eierstokken krijgt. Ook heb je minder kans op osteoporose (botontkalking).
 • Je kunt je kind makkelijk troosten aan de borst.
 • Als je volledige borstvoeding geeft, word je meestal niet ongesteld.
 • Het geeft een kick als je kind goed groeit op jouw melk en als je het aan je borst kunt troosten.

Kies een onderwerp:
Gebonden aan je kind tijdens de borstvoedingsperiode

Er zitten dus veel voordelen aan je kind zelf voeden. Maar er zijn ook nadelen aan borstvoeding geven:


 • Je moet de voeding altijd zelf geven en kunt dus niet urenlang zonder je baby op pad.
 • Ook de late voeding ‘s avonds en de voeding ‘s nachts moet je altijd zelf geven. Een keertje vroeg naar bed gaan en doorslapen is er de eerste weken, soms maanden, niet bij.
 • Niet bij iedereen gaat borstvoeding geven meteen makkelijk. Het kan zijn dat je baby er een paar weken voor nodig heeft voor hij goed drinkt. Hoewel het - zeker met goede begeleiding - uiteindelijk altijd goed komt, kan een moeizame start voor spanning zorgen.
 • Het kan soms lastig zijn om borstvoeding met je werk te combineren.

Kies een onderwerp:
Behoeften baby afgestemd op samenstelling moedermelk

De samenstelling van moedermelk groeit met je baby mee en verandert voortdurend. Zo is je melk altijd perfect afgestemd op zijn behoeften.


Kies een onderwerp:
Borstgevoede baby; Minder vaak ziek

Hoe komt het nou precies dat moedermelk zo gezond is? Daarvoor moet je meer weten over de samenstelling ervan. Nu kun je alleen al daarover pagina’s vol schrijven. Het is vooral belangrijk om te weten dat moedermelk voor een groot deel uit water bestaat, en daarnaast vet, lactose, eiwit, vitamines, mineralen en hormonen bevat. Moedermelk bevat ook antistoffen, de zogenaamde immuunglobulinen. Deze stoffen gaf je tijdens de zwangerschap via de placenta aan je baby. Maar wat borstvoeding vooral van flesvoeding onderscheidt, is dat het levende cellen bevat, ook wel leukocyten genoemd. Dit zijn witte bloedlichaampjes die ook in ons bloed voorkomen en die actief worden als er virussen of bacteriën in het spel zijn. Kinderen die aan de borst drinken, krijgen tijdens iedere voeding een hoeveelheid van die leukocyten binnen en worden op die manier beschermd tegen infecties. De levende cellen maken dat moedermelk levend weefsel is, net als bloed. Moedermelk wordt daarom soms wit bloed genoemd. Het bijzondere is dat borstvoeding bijna overal ter wereld dezelfde samenstelling heeft, ook in derdewereldlanden waar hongersnood heerst. Op die manier krijgen de baby’s daar toch de kans om een goede start te maken.


Kies een onderwerp:
Giftige stoffen in moedermelk

Misschien heb je wel eens gelezen over giftige stoffen die in moedermelk zouden zitten. Het is inderdaad waar dat moedermelk pcb’s en dioxines bevat. Deze stoffen worden opgeslagen in vetweefsel, als gevolg van milieuverontreinigende stoffen die je in je leven uit je voeding hebt opgenomen. Toch wegen de nadelen van deze giftige stoffen niet op tegen de voordelen van borstvoeding. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die borstvoeding krijgen ondanks de verontreinigingen in moedermelk, gezonder zijn dan kinderen die kunstvoeding krijgen.


Kies een onderwerp:
Feiten over borstvoeding

Hoe zit het in Nederland?

 • Wie? Moeders met een hogere opleiding geven vaker en langer borstvoeding dan lager opgeleide vrouwen. Daarnaast wordt in het zuiden van Nederland minder borstvoeding gegeven dan in de andere regio’s.
 • Hoe lang? Driekwart van de Nederlandse moeders begint na de bevalling met borstvoeding. Na een maand krijgt nog maar de helft van de kinderen volledig borstvoeding. Onder baby’s van drie maanden krijgt nog een op de vijf volledig moedermelk en van de zes maanden oude baby’s drinkt er nog een op de tien aan de borst. Verder krijgen kinderen die al oudere broertjes en/of zusjes hebben langer borstvoeding dan eerstgeborenen.
 • Waarom stoppen? Moeders die binnen een maand na de geboorte stoppen met zelf voeden, geven aan dat dit te maken heeft met het niet goed op gang komen van de borstvoeding, met problemen met de drinktechniek van het kind en met twijfels over de kwaliteit van de melk. Wie in een later stadium stopt, doet dat meestal omdat ze twijfelt aan de kwaliteit van de melk en omdat het moeilijk is om borstvoeding met werk te combineren.
 • Wat nu? Als meer baby’s zes maanden of langer borstvoeding zouden krijgen, betekent dat op termijn meer gezonde kinderen en meer gezonde volwassenen. Het Voedingscentrum heeft daarom opdracht gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het (blijven) geven van borstvoeding te stimuleren. Daarom is in oktober 2002 de campagne ‘Borstvoeding verdient tijd’ gestart. Het Voedingscentrum wil bereiken dat meer vrouwen ten minste zes maanden borstvoeding geven. Meer informatie over deze campagne vind je op Voedingscentrum.
 • Bron: Voedingscentrum.


Kies een onderwerp:
Toch de fles?

Hoeveel voordelen borstvoeding ook heeft, je bent uiteraard geen minder goede moeder als je voor de fles kiest. Ook baby’s die flesvoeding krijgen, groeien op tot gezonde mensen. Flesvoeding is uitstekende, uitgebalanceerde voeding voor je baby en het kan goed zijn voor je kind om de fles te krijgen. Bijvoorbeeld omdat hij die voeding beter drinkt of omdat jij je beter en meer ontspannen voelt bij voeden met de fles. Je kind heeft uiteindelijk het meest aan een rustige, tevreden moeder.


Kies een onderwerp:
Paulien: “Voor Luuk werd geboren, had ik al min of meer besloten om geen borstvoeding te geven. Het leek me maar niets, zo’n kind aan de borst. Ik heb ook niets met mijn borsten: ik vind ze niet mooi en eigenlijk word ik er het liefst zo min mogelijk mee geconfronteerd. Uiteindelijk was het de kraamverzorgende die me net na de bevalling heel rustig overhaalde om het toch te proberen. Luuk dronk meteen goed en de voeding kwam zonder problemen op gang. En toen ging ik mijn borsten toch wel op een andere manier bekijken. Ineens waren ze vooral functioneel, en of ze nu mooi of lelijk waren, dat deed er niet meer zo veel toe. Bovendien vond ik het vooral heel makkelijk om zelf te voeden. Geen geklungel met flesjes maken en uitkoken. Toen ik na drie maanden weer aan het werk ging, vond ik het overigens wel mooi geweest. Kolven zag ik niet zo zitten, dus heb ik het toen keurig afgebouwd.”

Later aan de borst

Ben je na de bevalling begonnen met flesvoeding, dan is het heel moeilijk om later alsnog borstvoeding te gaan geven. Na een aantal weken is het namelijk heel lastig om de productie van moedermelk nog op gang te krijgen. Het is niet altijd onmogelijk, maar het kost veel tijd, geduld en energie.


Kies een onderwerp: